Concello de Teo

COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS (OBRAS MENORES) E ICIO

(No caso de que o debedor ten a súa residencia habitual fóra de España)